AĞIR HADDECİLİK A.Ş.
ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN
KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI ve İŞLENMESİ
AYDINLATMA BİLDİRİMİ

İşbu Aydınlatma Bildirimi’nin amacı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. Maddesi gereğince, hangi kişisel verilerinizin toplandığı, kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında AĞIR HADDECİLİK A.Ş. (İşbu metinde “ŞİRKET” olarak anılmaktadır)’nin aydınlatma yükümlülüğü kapsamında, siz, veri sahibi/ilgili kişiye bilgilendirme sağlamaktır.

 

VERİ SORUMLUSU VE VARSA TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ

ŞİRKET, KVKK kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir. İletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Veri Sorumlusu : Ağır Haddecilik A.Ş. 

İnternet Adresi : https://www.agirhaddecilik.com/tr

Telefon Numarası : +90 (216) 317 13 91

E-Posta Adresi : kvkk@agirhaddecilik.com 

KEP Adresi : agirhaddecilik@hs01.kep.tr

Adres : Barbaros Mah. Yavuzlar Cad. Zaloğlu Sok. Ceylan Han No:1 Kat:2-3 34746 Ataşehir/İSTANBUL

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE VERİ SINIFLANDIRMASI

VERİ SINIFI AÇIKLAMA
Kimlik Bilgisi Ad, soyadı vb.
İletişim Bilgisi E-posta adresi, telefon numaraları vb.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ VE İŞLENMENİN HUKUKİ SEBEPLERİ

VERİ SINIFI VERİ İŞLEME AMACI HUKUKİ SEBEP
Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri - Ürün ve hizmetlere ilişkin bilgilendirme yapılması.
- İletişim, satış, pazarlama, reklam faaliyetlerinin yürütülmesi.
- Anket çalışmalarının yapılması.
- Şikâyet ve önerilere cevap verilmesi.
KVKK m.5/1
Açık Rıza

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

ALICI GRUBU AKTARIM AMACI HUKUKİ SEBEP
Tedarikçi (İletişim Şirketi) Elektronik ileti faaliyetlerinin tedarikçi tarafından sağlanması KVKK m.5/1
Açık Rıza
KVKK m.9/1 (Yurtdışına aktarım)
Açık Rıza

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE TOPLANMANIN HUKUKİ SEBEBİ

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, ŞİRKET’e ilettiğiniz yönteme bağlı olarak fiziki ve/veya elektronik kanallar aracılığıyla, açık rızanıza binaen toplanmaktadır.

İLGİLİ KİŞİLERİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’UN 11. MADDEDE BELİRTİLEN HAKLARI

6698 sayılı Kanun’un “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre, ŞİRKET’e aşağıda belirtilen şekillerde iletebilirsiniz. ŞİRKET, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve talebin ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, ŞİRKET tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen ücret alınacaktır.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi, https://www.agirhaddecilik.com/tr ’de yer alan başvuru formunda yazan talimatlara uygun olarak doldurup yazılı olarak,

- Kimlik tespit edici belgenizle ŞİRKET’in Yenisahra Barbaros Mah. Yavuzlar Cad. Zaloğlu Sok. Ceylan Han No.1 Ataşehir İSTANBUL adresine bizzat elden, noter kanalıyla veya vekaleten,
- Mobil imzalı veya e-imzalı olarak kvkk@agirhaddecilik.com  adresine,
- KEP adresinizden agirhaddecilik@hs01.kep.tr  adresine iletebilirsiniz.

İşbu Aydınlatma Bildirimi’ni siz değerli veri sahibi/ilgili kişinin bilgisine sunarız.